BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) time, season
Kolokacji: 2
(2) tablet, stock, lip
Kolokacji: 3
3. split one's army = rozdarcie czyjś wojsko split one's army
4. split duties = obowiązki rozdarcia split duties
5. split logs = polana rozdarcia split logs
6. split stone = rozdarcie kamień split stone
7. split infinitives = bezokoliczniki nieciągłe split infinitives
(5) Somalia, water, way
Kolokacji: 3
(6) Microsoft
Kolokacji: 1
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.