"split one's forces" — Słownik kolokacji angielskich

split one's forces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdarcie czyjś siły
  1. split czasownik + force rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I will need to split our forces into three groups.

    Podobne kolokacje: