"force exerted" — Słownik kolokacji angielskich

force exerted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siła wywarła
  1. exert czasownik + force rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is no force exerted by one part on the other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo