"force stationed" — Słownik kolokacji angielskich

force stationed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siła postawiła
  1. station czasownik + force rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The imperial forces stationed here took to their heels.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo