"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. split one's time = rozdarcie czyjś czas split one's time
2. split tablets = tabletki rozdarcia split tablets
5. split the difference = dojść do porozumienia (krakowskim targiem) split the difference
  • I will need to split our forces into three groups.
  • Just as he would have known better than to split his forces.
  • It will be important to him to split our forces.
  • He'd split his forces in two if he did that.
  • They'd come this way, he told himself, and they wouldn't split their force.
  • Early on in the flight, these officers decided to split their force.
  • Do you close from the other hand and split his force.
  • You must split your forces into groups - each larger than her total force.
  • We have to split our force and deal with both invasions.
  • No one laid a death trap like this and then split his forces.
7. split one's skull = rozdarcie czyjś czaszka split one's skull
8. split one's face = rozdarcie czyjś twarz split one's face
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.