BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. split one's time = rozdarcie czyjś czas split one's time
2. split tablets = tabletki rozdarcia split tablets
  • They also played each other 126 times and split the games, 63-63.
  • San Francisco would split their next 2 games at home and have a 3-3 record.
  • The teams split the eight games played from 2003 to 2010.
  • But they lost twice here and have now split six games with the A's this season.
  • The teams split their four games during the regular season, and each one was 0-2 on its home court.
  • In 1998 they were 7-3, then split six games, losing two of their last three.
  • "So many times you split the first two games at home," Smith said.
  • In the final against Boston, the teams split the first four games.
  • The teams have split their previous four games, each winning at home.
  • During the regular season, the teams split two games, with each winning at home.
5. split the difference = dojść do porozumienia (krakowskim targiem) split the difference
7. split one's skull = rozdarcie czyjś czaszka split one's skull
8. split one's face = rozdarcie czyjś twarz split one's face
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.