Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"split one's skull" — Słownik kolokacji angielskich

split one's skull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdarcie czyjś czaszka
  1. split czasownik + skull rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Do any man try to cut a line before those women are aboard, I will split his skull.

powered by  eTutor logo