Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"crack one's skull" — Słownik kolokacji angielskich

crack one's skull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pęknięcie czyjś czaszka
  1. crack czasownik + skull rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He gave her a hard time, she cracked his skull.

powered by  eTutor logo