BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"crush one's skull" — Słownik kolokacji angielskich

crush one's skull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgniatać czyjś czaszka
  1. crush czasownik + skull rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The force of it would have been enough to crush his skull.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo