ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"crush tablets" — Słownik kolokacji angielskich

crush tablets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tabletki ścisku
  1. crush czasownik + tablet rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The overlord of the gods crushed both tablets in his hands and ground them into dust.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo