"use tablets" — Słownik kolokacji angielskich

use tablets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tabletki wykorzystania
  1. use czasownik + tablet rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Also, "input device" is not the best way to look at using phones or tablets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo