"chew each tablet" — Słownik kolokacji angielskich

chew each tablet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obgryź każdą tabletkę
  1. chew czasownik + tablet rzeczownik
    Silna kolokacja

    The chewable tablet must be chewed before you swallow it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo