ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"crush capsules" — Słownik kolokacji angielskich

crush capsules kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kapsułki ścisku
  1. crush czasownik + capsule rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Do not crush, chew, or dissolve extended-release tablets or capsules.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo