KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. split one's time = rozdarcie czyjś czas split one's time
2. split tablets = tabletki rozdarcia split tablets
5. split the difference = dojść do porozumienia (krakowskim targiem) split the difference
  • One might think that the two sides could split the difference.
  • I split the difference and decided to go at 3.
  • In one of the most difficult issues, the two sides split the difference over what to do with the additional 20 minutes.
  • How hard would it have been to split the difference at $45 million?
  • We decided to split the difference and stay for a while.
  • The two sides now appear to be ready to split the difference, officials said.
  • Many, of course, split the difference and sit somewhere in the middle.
  • "So let's split the difference and check this guy out a little bit more."
  • But it is probably harder to find a way to split the difference.
  • It is hard to split the difference on questions like these.
7. split one's skull = rozdarcie czyjś czaszka split one's skull
8. split one's face = rozdarcie czyjś twarz split one's face
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.