eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) time, season
Kolokacji: 2
(2) tablet, stock, lip
Kolokacji: 3
2. split the difference = dojść do porozumienia (krakowskim targiem, idąc na kompromis) split the difference
3. split one's skull = rozdarcie czyjś czaszka split one's skull
4. split one's face = rozdarcie czyjś twarz split one's face
5. split hairs = dzielić włos na czworo (kłócić się o drobnostkę) split hairs
6. split one's head = rozdarcie czyjś głowa split one's head
(5) Somalia, water, way
Kolokacji: 3
(6) Microsoft
Kolokacji: 1
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.