BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(2) at, for, to, by, from, ...
Kolokacji: 12
1. split up with = rozdzielać się z split up with
2. split before = podziel wcześniej split before
3. split about = rozdarcie około split about
4. split around = podziel wokół split around
5. split through = podziel całkowicie split through
6. split following = rozdarcie następując split following
7. split away from = dzielić daleko z split away from
8. split amongst = dzielić wśród split amongst
9. split against = dzielić przeciwko split against
10. split including = dzielić w tym split including
11. split within = podziel wewnątrz split within
12. split of = dzielić z split of
13. split since = podziel od tej pory split since
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.