"split through" — Słownik kolokacji angielskich

split through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podziel całkowicie
  1. split czasownik + through przyimek
    Luźna kolokacja

    Drops may also be split through the action of separate magnetic fields.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo