"split about" — Słownik kolokacji angielskich

split about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdarcie około
  1. split czasownik + about przyimek
    Luźna kolokacja

    But if I agree to your plan, we will split that amount of money - about two million dollars each.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo