"split amongst" — Słownik kolokacji angielskich

split amongst kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzielić wśród
  1. split czasownik + amongst przyimek
    Luźna kolokacja

    The rest of his property was split amongst his three surviving sisters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo