BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) time, season
Kolokacji: 2
1. split one's time = rozdarcie czyjś czas split one's time
  • The students involved split their time between the two schools.
  • I decided to split my time between the two neighborhoods.
  • With having the kids split their time between two homes, we need to double up on most things.
  • He split his time between the Congress and militia activities.
  • In high school he split his time between studying music and playing sports.
  • Today, he still splits his time between the two cities.
  • With Murdoch, she'll split her time between books and television.
  • There, he split his time between first base and catcher.
  • As a sophomore in 2001-02, he split time at point guard.
  • Since then he has split his time between the campus and the gym.
2. split the season = podziel porę roku split the season
(2) tablet, stock, lip
Kolokacji: 3
(5) Somalia, water, way
Kolokacji: 3
(6) Microsoft
Kolokacji: 1
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.