"split after" — Słownik kolokacji angielskich

split after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podziel potem
  1. split czasownik + after przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    On June 17, 2009, both confirmed that they had split after five years of marriage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo