KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. split into = podziel split into
2. split between = podziel pośrodku split between
3. split up = podzielić (się), rozdzielić (się) split up
4. split off = odłamać się, odrywać się split off
5. split among = rozdziel split among
6. split over = podziel się split over
7. split along = podziel wzdłuż split along
8. split from = dzielić z split from
9. split on = podziel się split on
10. split after = podziel potem split after
  • On June 17, 2009, both confirmed that they had split after five years of marriage.
  • The band split up in 1995 after record company problems.
  • The couple ultimately split in 2010 after three years of dating.
  • They split after a year and she divorced him in 1971.
  • It split from the church a year and a half ago after a bitter fight.
  • Half Man formed in 1986 but split after two years.
  • The original band split up in early 1988 after 12 years.
  • She announced that they had split after two months of marriage on 30 December 2012.
  • This relationship, too, became uneasy, and they split up after a few years.
  • This makes how many spouses of country stars that have split after their significant other made it big?
11. split with = dzielić z split with
12. split in = dzielić w split in
(2) at, for, to, by, from, ...
Kolokacji: 12
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.