Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. split into = podziel split into
2. split between = podziel pośrodku split between
  • The students involved split their time between the two schools.
  • For a while, support was split between these two theories.
  • They killed their last chicken and split it between the 5 men.
  • The town is split between area codes 908 and 862/973.
  • In 1969, the grade 10 class was split between the two schools.
  • Moscow used to be in 095 area, but is now split between 495 and 499.
  • The questions from the media were split between foreign and domestic issues.
  • Many people worked across the border, and often families were split between the two countries.
  • The cross country team is split between boys and girls.
  • "It's going to be something new to split myself between career and family," he said.
3. split up = podzielić (się), rozdzielić (się) split up
4. split off = odłamać się, odrywać się split off
5. split among = rozdziel split among
6. split over = podziel się split over
7. split along = podziel wzdłuż split along
8. split from = dzielić z split from
9. split on = podziel się split on
10. split after = podziel potem split after
11. split with = dzielić z split with
12. split in = dzielić w split in
(2) at, for, to, by, from, ...
Kolokacji: 12
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.