BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. split into = podziel split into
  • The congress has since split into a number of groups.
  • We were split now into another two groups, with only miles to go.
  • They run along together for about 6 miles and then split into two.
  • I will need to split our forces into three groups.
  • The 24 countries were split into eight groups of three.
  • Then they split up into two groups, with the three men going one way and the women the other.
  • Each house is split into five groups as of 2011.
  • From about six or seven the company split up into little groups.
  • They split into two groups, one on either side of them.
  • They were split into two middle schools in the 1970s.
2. split between = podziel pośrodku split between
3. split up = podzielić (się), rozdzielić (się) split up
4. split off = odłamać się, odrywać się split off
5. split among = rozdziel split among
6. split over = podziel się split over
7. split along = podziel wzdłuż split along
8. split from = dzielić z split from
9. split on = podziel się split on
10. split after = podziel potem split after
11. split with = dzielić z split with
12. split in = dzielić w split in
(2) at, for, to, by, from, ...
Kolokacji: 12
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.