ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. split into = podziel split into
2. split between = podziel pośrodku split between
3. split up = podzielić (się), rozdzielić (się) split up
4. split off = odłamać się, odrywać się split off
5. split among = rozdziel split among
6. split over = podziel się split over
7. split along = podziel wzdłuż split along
8. split from = dzielić z split from
  • He stood against a small open panel that had split from the white wall.
  • He could not afford to split his attention from the job he'd agreed to do.
  • It had split dead center six feet from the ground.
  • It was split from area code 415 on March 1, 1959.
  • It split from area code 303 on March 5, 1988.
  • But he split from the main church and started his own congregation about a year ago.
  • It was right after then that he split from them and began working on his film career.
  • Four men who split up from the group were killed.
  • It was split from area code 919 on March 22, 1998.
  • He has recently split with the governor on a host of policy issues, from health care to higher education.
9. split on = podziel się split on
10. split after = podziel potem split after
11. split with = dzielić z split with
12. split in = dzielić w split in
(2) at, for, to, by, from, ...
Kolokacji: 12
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.