BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. split into = podziel split into
2. split between = podziel pośrodku split between
3. split up = podzielić (się), rozdzielić (się) split up
  • The couple split up for a while but later got back together.
  • I think they split up some time during the war.
  • They married in 1986 and split up by the end of 2002.
  • The couple had two further children together, but split up in 1995.
  • But left on their own they don't split up for at least 1029 or so years.
  • Split up the research- get everybody here working on it.
  • You might want to split them up if there is any great age difference.
  • I think we're going to have to split up again.
  • Children at schools have been split up according to their blood type.
  • But how do you split up a movie this way?
4. split off = odłamać się, odrywać się split off
5. split among = rozdziel split among
6. split over = podziel się split over
7. split along = podziel wzdłuż split along
8. split from = dzielić z split from
9. split on = podziel się split on
10. split after = podziel potem split after
11. split with = dzielić z split with
12. split in = dzielić w split in
(2) at, for, to, by, from, ...
Kolokacji: 12
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.