MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"spending" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spending rzeczownik

rzeczownik + spending
Kolokacji: 46
government spending • consumer spending • capital spending • defense spending • deficit spending • state spending • ...
spending + rzeczownik
Kolokacji: 51
spending Bill • spending cut • spending plan • spending spree • spending limit • spending program • spending money • spending habit • ...
spending + czasownik
Kolokacji: 23
spending rises • spending increases • spending grows • spending falls • spending shows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. spending shows = wydatki pokazują spending shows
2. spending continues = wydatki kontynuują spending continues
3. spending goes = wydatki idą spending goes
4. spending totals = wydatki wynoszą spending totals
6. spending reaches = wydatki dochodzą spending reaches
7. spending comes = wydatki przychodzą spending comes
8. spending amounts = ilości wydatków spending amounts
9. spending leads = wydatki prowadzą spending leads
10. spending represents = wydatki reprezentują spending represents
(3) exceed, help, double, cause
Kolokacji: 4
czasownik + spending
Kolokacji: 46
cut spending • reduce spending • increase spending • control spending • limit spending • Spending is estimated • ...
przymiotnik + spending
Kolokacji: 87
military spending • Federal spending • public spending • total spending • discretionary spending • domestic spending • new spending • ...
przyimek + spending
Kolokacji: 15
about spending • on spending • in spending • of spending • for spending • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.