ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"medical spending" — Słownik kolokacji angielskich

medical spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczne wydatki
  1. medical przymiotnik + spending rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Her medical spending will decline to $105 a month, from $147, for a saving of $42.

powered by  eTutor logo