eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"spending" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spending rzeczownik

rzeczownik + spending
Kolokacji: 46
government spending • consumer spending • capital spending • defense spending • deficit spending • state spending • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(2) consumer, drug, consumption
Kolokacji: 3
(4) deficit, overtime
Kolokacji: 2
(6) Medicare, Medicaid
Kolokacji: 2
(8) health, welfare
Kolokacji: 2
(9) investment, security
Kolokacji: 2
1. research spending = wydatki badawcze research spending
2. health care spending = wydatki ochrony zdrowia health care spending
3. health-care spending = wydatki dotyczące służby zdrowia health-care spending
4. care spending = wydatki na opiekę care spending
5. healthcare spending = wydatki na ochronę zdrowia healthcare spending
6. aid spending = wydatki na pomoc aid spending
(11) holiday, highway
Kolokacji: 2
spending + rzeczownik
Kolokacji: 51
spending Bill • spending cut • spending plan • spending spree • spending limit • spending program • spending money • spending habit • ...
spending + czasownik
Kolokacji: 23
spending rises • spending increases • spending grows • spending falls • spending shows • ...
czasownik + spending
Kolokacji: 46
cut spending • reduce spending • increase spending • control spending • limit spending • Spending is estimated • ...
przymiotnik + spending
Kolokacji: 87
military spending • Federal spending • public spending • total spending • discretionary spending • domestic spending • new spending • ...
przyimek + spending
Kolokacji: 15
about spending • on spending • in spending • of spending • for spending • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.