Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"spending measure" — Słownik kolokacji angielskich

spending measure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): środek wydatków
  1. spending rzeczownik + measure rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A huge spending measure for health, labor and education programs had yet to clear the Senate.

powered by  eTutor logo