ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spending" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spending rzeczownik

rzeczownik + spending
Kolokacji: 46
government spending • consumer spending • capital spending • defense spending • deficit spending • state spending • ...
spending + rzeczownik
Kolokacji: 51
spending Bill • spending cut • spending plan • spending spree • spending limit • spending program • spending money • spending habit • ...
spending + czasownik
Kolokacji: 23
spending rises • spending increases • spending grows • spending falls • spending shows • ...
czasownik + spending
Kolokacji: 46
cut spending • reduce spending • increase spending • control spending • limit spending • Spending is estimated • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(2) increase, double
Kolokacji: 2
(6) propose, require, prohibit
Kolokacji: 3
1. encourage spending = zachęcaj wydatki encourage spending
2. stimulate spending = stymuluj wydatek stimulate spending
3. bring spending = przynieś wydatki bring spending
4. make in spending = zrób w wydatkach make in spending
5. lead to spending = zaprowadź do wydatków lead to spending
6. affect spending = wpłyń na wydatki affect spending
7. direct spending = bezpośrednie wydatki direct spending
(8) finance, pay, oversee
Kolokacji: 3
(9) track, cover
Kolokacji: 2
przymiotnik + spending
Kolokacji: 87
military spending • Federal spending • public spending • total spending • discretionary spending • domestic spending • new spending • ...
przyimek + spending
Kolokacji: 15
about spending • on spending • in spending • of spending • for spending • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.