"current spending" — Słownik kolokacji angielskich

current spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne wydatki
  1. current przymiotnik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    How many families base their current spending on news about tax changes that won't take place for five years?

powered by  eTutor logo