"new spending" — Słownik kolokacji angielskich

new spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe wydatki
  1. new przymiotnik + spending rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All of this will require great effort and new spending.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo