"spending increase" — Słownik kolokacji angielskich

spending increase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrost wydatków
  1. spending rzeczownik + increase rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That would leave only $1.4 trillion available for tax cuts and all other spending increases.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo