eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"spending" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spending rzeczownik

rzeczownik + spending
Kolokacji: 46
government spending • consumer spending • capital spending • defense spending • deficit spending • state spending • ...
spending + rzeczownik
Kolokacji: 51
spending Bill • spending cut • spending plan • spending spree • spending limit • spending program • spending money • spending habit • ...
spending + czasownik
Kolokacji: 23
spending rises • spending increases • spending grows • spending falls • spending shows • ...
czasownik + spending
Kolokacji: 46
cut spending • reduce spending • increase spending • control spending • limit spending • Spending is estimated • ...
przymiotnik + spending
Kolokacji: 87
military spending • Federal spending • public spending • total spending • discretionary spending • domestic spending • new spending • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(3) public, personal, private
Kolokacji: 3
(4) total, overall, net
Kolokacji: 3
(6) domestic, municipal
Kolokacji: 2
(7) new, current
Kolokacji: 2
(11) annual, aggregate
Kolokacji: 2
(13) corporate, combined
Kolokacji: 2
(15) retail, promotional, fiscal
Kolokacji: 3
(16) unnecessary, mandatory, excess
Kolokacji: 3
(17) administrative, proposed
Kolokacji: 2
(18) future, out-of-control
Kolokacji: 2
(20) reckless, frivolous
Kolokacji: 2
1. reckless spending = rozrzutne wydawanie pieniędzy reckless spending
2. frivolous spending = niepoważne wydatki frivolous spending
(21) political, governmental
Kolokacji: 2
(24) American, freezing
Kolokacji: 2
(25) irresponsible, non-security
Kolokacji: 2
(26) departmental, Soviet
Kolokacji: 2
(27) per-capita
Kolokacji: 1
przyimek + spending
Kolokacji: 15
about spending • on spending • in spending • of spending • for spending • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.