eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"spending" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spending rzeczownik

rzeczownik + spending
Kolokacji: 46
government spending • consumer spending • capital spending • defense spending • deficit spending • state spending • ...
spending + rzeczownik
Kolokacji: 51
spending Bill • spending cut • spending plan • spending spree • spending limit • spending program • spending money • spending habit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
2. spending cut = ograniczenie wydatków spending cut
3. spending plan = plan wydatków spending plan
4. spending limit = ograniczenie wydatków spending limit
5. spending spree = szał wydawania pieniędzy spending spree
6. spending program = program wydatków spending program
7. spending money = pieniądze na przyjemności spending money
8. spending habit = zwyczaj wydatków spending habit
9. spending power = siła nabywcza spending power
10. spending level = poziom wydatków spending level
11. spending increase = wzrost wydatków spending increase
12. spending measure = środek wydatków spending measure
13. spending cap = czapka wydatków spending cap
14. spending review = przegląd wydatków spending review
15. spending reduction = obniżenie wydatków spending reduction
16. spending priority = wydatki priorytet spending priority
17. spending proposal = propozycja wydatków spending proposal
spending + czasownik
Kolokacji: 23
spending rises • spending increases • spending grows • spending falls • spending shows • ...
czasownik + spending
Kolokacji: 46
cut spending • reduce spending • increase spending • control spending • limit spending • Spending is estimated • ...
przymiotnik + spending
Kolokacji: 87
military spending • Federal spending • public spending • total spending • discretionary spending • domestic spending • new spending • ...
przyimek + spending
Kolokacji: 15
about spending • on spending • in spending • of spending • for spending • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.