"spending review" — Słownik kolokacji angielskich

spending review kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegląd wydatków
  1. spending rzeczownik + review rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The spending review cuts the higher education budget from £7.1bn to £4.2bn by 2014.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo