"spending program" — Słownik kolokacji angielskich

spending program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program wydatków
  1. spending rzeczownik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What the spending programs have done, however, is put Japan's government in poor fiscal shape.

powered by  eTutor logo