BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"spending proposal" — Słownik kolokacji angielskich

spending proposal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propozycja wydatków
  1. spending rzeczownik + proposal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Governor's main spending proposals would be financed by bond issues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo