"spending priority" — Słownik kolokacji angielskich

spending priority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki priorytet
  1. spending rzeczownik + priority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It helps establish national spending priorities and the allocation of resources.

powered by  eTutor logo