Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"spending" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spending rzeczownik

rzeczownik + spending
Kolokacji: 46
government spending • consumer spending • capital spending • defense spending • deficit spending • state spending • ...
spending + rzeczownik
Kolokacji: 51
spending Bill • spending cut • spending plan • spending spree • spending limit • spending program • spending money • spending habit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(1) Bill, account, item, record
Kolokacji: 4
(2) cut, reduction, cutback, tax
Kolokacji: 4
(4) spree, binge
Kolokacji: 2
(5) limit, freeze, restriction
Kolokacji: 3
(6) money, package, allocation
Kolokacji: 3
(9) level, cap, side, ceiling
Kolokacji: 4
(11) proposal, request, commitment
Kolokacji: 3
(12) gap, disparity
Kolokacji: 2
1. spending gap = luka wydatków spending gap
2. spending disparity = nierówność wydatków spending disparity
(13) problem, boom
Kolokacji: 2
spending + czasownik
Kolokacji: 23
spending rises • spending increases • spending grows • spending falls • spending shows • ...
czasownik + spending
Kolokacji: 46
cut spending • reduce spending • increase spending • control spending • limit spending • Spending is estimated • ...
przymiotnik + spending
Kolokacji: 87
military spending • Federal spending • public spending • total spending • discretionary spending • domestic spending • new spending • ...
przyimek + spending
Kolokacji: 15
about spending • on spending • in spending • of spending • for spending • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.