"extra spending" — Słownik kolokacji angielskich

extra spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowe wydatki
  1. extra przymiotnik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The extra spending will add to the deficit, but that's not of primary importance either.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo