"additional spending" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowe wydatki
  1. additional przymiotnik + spending rzeczownik
    Silna kolokacja

    The tax cuts and additional spending passed by Congress last year did not hurt, either.

powered by  eTutor logo