"lavish spending" — Słownik kolokacji angielskich

lavish spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozrzutność
  1. lavish przymiotnik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, he drew criticism for his lavish spending, both personal and public.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo