ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spending shows" — Słownik kolokacji angielskich

spending shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki pokazują
  1. spending rzeczownik + show czasownik
    Luźna kolokacja

    Harry Pozycki, the head of Common Cause New Jersey, said the spending had shown that New Jersey's campaign finance laws, once considered a national model, had become ineffective.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo