ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spending comes" — Słownik kolokacji angielskich

spending comes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki przychodzą
  1. spending rzeczownik + come czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Military spending would come down over 10 percent this year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo