ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spending reaches" — Słownik kolokacji angielskich

spending reaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki dochodzą
  1. spending rzeczownik + reach czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The total spending for new aircraft this year has reached $25bn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo