ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"double one's spending" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwójnie czyjś wydatki
  1. double czasownik + spending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You'll get everybody's attention when you call for doubling our military spending.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo