"double one's capacity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwójnie czyjś pojemność
  1. double czasownik + capacity rzeczownik
    Silna kolokacja

    Hyundai plans to double its capacity in China to 600,000 a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo