"spelling" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spelling rzeczownik

rzeczownik + spelling
Kolokacji: 8
spelling of one's name • Aaron Spelling • spelling of one's surname • Margaret Spelling • Ms. Spelling • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. spelling of one's name = literując z czyjś imię spelling of one's name
2. Aaron Spelling = Aaron Spelling Aaron Spelling
3. spelling of one's surname = literując z czyjś nazwisko spelling of one's surname
4. Ms. Spelling = Ms. Pisownia Ms. Spelling
5. spelling of words = literując z słów spelling of words
6. finger spelling = palec pisownia finger spelling
(2) Margaret, Tori
Kolokacji: 2
spelling + rzeczownik
Kolokacji: 21
spelling bee • spelling mistake • spelling error • spelling variation • spelling checker • ...
spelling + czasownik
Kolokacji: 7
spelling includes • spelling varies • spelling changes • spelling differs • Ms. Spelling says • ...
czasownik + spelling
Kolokacji: 4
change the spelling • spelling is used • spelling is given • teach spelling
przymiotnik + spelling
Kolokacji: 40
alternative spelling • alternate spelling • correct spelling • old spelling • original spelling • different spelling • ...
przyimek + spelling
Kolokacji: 5
of spelling • with spelling • in spelling • for spelling • to the spelling

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.